Wylance_White_LogoSmall_Name_Right_2020_transparant

SECURE YOUR INFRASTRUCTURE

Voorkom verassingen. Toets periodiek uw ICT-omgeving op kwetsbaarheden en neem tijdig adequate maatregelen.

Inbreken op afspraak

Wees hackers een stap voor. Beheer risico's en behoud controle op uw infrastructuur.

Black box

De pentester krijgt vooraf geen enkele informatie over de IT-infrastructuur. De pentest simuleert de gedachtengang van een opportunistische niet-geïnformeerde hacker. Alhoewel de scope vooraf wordt afgebakend, is deze test de minst grondige. 

Grey box

De pentester krijgt van tevoren beperkte informatie over de IT-infrastructuur. De test is realistisch van opzet omdat ze goed zijn geïnformeerd over medewerkers en relaties, maar ook over goed geïnformeerde hackers. De test geeft een goed beeld van de van de veiligheid.

White box

De pentester krijgt vooraf volledig openheid van zaken. Dit heeft als voordeel dat de test zeer grondig uitgevoerd kan worden. Het nadeel is dat de methode veel tijd vergt omdat er tot in de kleinste details gezocht wordt naar veiligheidslekken.

MENSELIJKE EN TECHNISCHE QUICK SCAN

Ook u kunt slachtoffer worden

01
Menselijke bewustwording

Uiteraard kunnen we direct beginnen met een technisch onderzoek. Maar wij streven erna om eerst de algemene veiligheid van uw ICT omgeving met u onder de loep te nemen. En dit begint met de rol en werkwijze van medewerker. Een open deur of niet? De praktijk leert dat de meeste datalekken op de werkvloer haar oorspong vinden.

Samen gaan we de menselijke kant op gebied van veiligheid inrichten. 

02
Technische inzichten 

Binnen Wylance werken wij conform de ISO 27001 richtlijnen. Deze richtlijnen staan voor integriteit, beschikbaarheid en veiligheid. Hackers hebben het gemunt op op kostbare data en juist deze data moet veilig afgeschermd zijn. Het niveau van de veiligheid wordt bepaald door de aard van het bedrijf. Een bank zal meer moeten doen dan een bloemenwinkel.

Samen gaan we het technische veiligheidsbeleid op orde brengen.

DATA IS HET NIEUWE GOUD

Houd digitale inbrekers buiten de deur

Laat regelmatig uw ICT-infrastructuur testen, want voorkomen is beter dan genezen!

Maak een afspraak

Onze missie

Veiligheid gaat boven alles!

Hoe opereert een hacker?

Onze specialisten denken als een hacker en weten hoe ze misbruik kunnen maken van kwetsbaarheden binnen uw ICT omgeving.

Welke risico's loopt u?

Onze Ehtical Hackers onderzoeken alle mogelijke kwetsbaarheden aan de hand van een penetratie test (Pentest). 

Wat is de impact van een aanval of lek?

De resultaten van de pentest worden uitvoerig geanalyseerd. Er wordt o.a. bekeken welke schade aangericht kan worden.

Welke passende maatregelen kunt u nemen?

De risico's en maatregelen worden opgenomen in een rapport. Op basis van de bevindingen kunnen passende maatregelen genomen worden.

TIME TO FIX

Hoe kwetsbaar is uw ICT omgeving?

Maak een afspraak