Wylance_White_LogoSmall_Name_Right_2020_transparant

DEVELOP SMART SOFTWARE

Welke software heeft u nodig om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren?

Your company is unique. Let us develop applications based on your goals, business process and organisation. 

Koppelen applicaties

Applicaties waarmee u werkt kunnen bij u op locatie draaien of elders in een publieke of private cloud. Vaak is het noodzakelijk dat bepaalde applicaties met elkaar in verbinding staan om bijvoorbeeld data uit te wisselen. Van belang is dat de uitwisseling van data veilig en betrouwbaar gebeurd.

Reversed engineering

Wellicht gebruikt u nog een applicatie die voor uw bedrijfsvoering onmisbaar is. U bent gewend om op een bepaalde manier te werken of het is te complex om de gegevens over te zetten naar een andere applicatie. Het nabouwen van de applicatie in een moderne taal is wellicht de oplossing. 

Specifieke App(s)

Bijna iedereen heeft de beschikking over een mobiel device zoals een telefoon of een tablet. Op deze devices kunnen slimme apps worden geïnstalleerd. Apps die u en uw medewerkers kunnen helpen bij het uitvoeren van een specifieke taak of functie. Denk in kansen en vertaal deze naar opbrengsten en werkvreugde.

APPLICATIE SCAN

Het proces begint met uw wensen

01
Interview (behoefte bepalen)

U bent als ondernemer of manager constant bezig met vragen als: hoe kunnen we onze marge verhogen, onze bedrijfsprocessen verbeteren of onze medewerkers voorzien van digitaal gereedschap anno nu. Wellicht heeft u al een idee? Maar waar begint u?

Geen nood. Wij gaan eerst eens luisteren naar uw verhaal. Daarna kunnen we kijken of uw wensen technisch uitvoerbaar zijn en in hoeverre uw wensen vertaald kunnen worden naar een functioneel ontwerp.

02
Vertalen (projectontwerp maken)

Onze bedrijfskundige ICT-ers vertaalt uw wensen in een functioneel ontwerp. In dit ontwerp worden o.a. de processen beschreven (flowcharts),  de vormgeving (grafisch) bepaald en de eisen t.a.v. de infrastructuur beschreven. 

Het maken van een technisch ontwerp met inclusief een kostencalculatie vindt plaats nadat het functionele ontwerp is goedgekeurd. Een dergelijke manier van werken levert alleen maar voordelen op en voorkomt discussies achteraf.

SOFTWARE AS A SERVICE

Er is altijd ruimte voor verbetering

Geef medewerkers het juiste digitale gereedschap en verhoog de productiviteit!

Maak een afspraak

Minimal Valuable Product

De kunst is het vinden van de juiste balans tussen kwaliteit, betrouwbaarheid en tijd.

Waterval methode

De waterval methode wordt gebruikt indien het beoogde resultaat voor iedereen helder is en dus  is afgebakend. Ruimte voor discussie is er niet en een "kleine"verandering wordt alleen maar doorgevoerd indien de opdrachtgever akkoord geeft. 

De waterval methode wordt veelal toegepast bij reversed engineering.

Agile methode

Agile teams werken in korte sprints. Klanten kunnen na ieder sprint nieuwe wensen doorgeven. Het team kan hier direct op inspelen door bij de volgende sprint deze wensen mee te nemen.

De Agile methode wordt toegepast bij ontwikkeltrajecten, waarbij de scope van de opdracht nog niet voor 100% definitief is vastgesteld

Project management

Projectmanager stuurt op basis van  een "hard" projectplan, vaak op basis van een waterval methode.

In het projectplan staat het eindresultaat, het tijdspad, de communicatie- En informatiematrix, de beoogde kwaliteit en het budget beschreven.

Scrum master

De scrum master stuurt Scrum teams aan die op basis van de Agile methode software ontwikkelen.

Scrum masters houden focus en bewaken het einddoel. Een scrum master is een communicatie-facilitator en bemoeit zich inhoudelijk niet met de inhoud.

TIME TO DEVELOP

Hoe kunnen we uw rendement verhogen?

Maak een afspraak